آقای راننده یالا بزن تو دنده

زمستون سردی بود و اون زمان آدم سرمایی بودم و لباس زیاد میپوشیدم، یادمه آخرای بهمن ماه بود که به خاطر امتحانام باید برمیگشتم شهرمون و خانوادم تا عید شهرستان بودن، فکر می‌کنم چهارشنبه غروب بود که وسایلمو جمع کردم که راه بیوفتم و برگردم شهرمون، وقتی رسیدم ترمینال بلیط اتوبوس گیرم نیومد و دلم نمیخواست برگردم خونه فامیلمون، همینطور که کنار ترمینال ایستاده بودم و حیرون مونده بودم که چجوری برگردم که به فکرم رسید با ماشین شخصی برگردم با اینکه هزینش بیشتر بود ولی خب مجبور بودم، ساعت حدود هشت شب بود که تونستم ماشین گیر بیارم و چون عجله داشتم و داشت شب میشد منتظر مسافر دیگه ایی نموندم و قرار شد یه مقدار مبلغ بیشتری پرداخت کنم و دربست منو برسونه، فاصله تا شهرمون با ماشین حدود سه ساعت بود و ما حدود هشت راه افتادیم…

از وقتی که سنم پایین تر بود حدود 16 سالگیم هم به دخترا حس داشتم و هم به پسرا، بعضی وقتا دوست داشتم با دختر رابطه داشته باشم و بعضی وقتا دوست داشتم نقش یه دختر رو برای پسرا بازی کنم و خودمو در اختیارشون بذارم، این گرایش دو جنس گرایی یا همون بای بودن با من موند و هيچوقت این حسم از بین نرفت با این حال تا 20 سالگی و قبل این داستان فقط با دختر سکس داشتم و حس مفعول بودن یعنی خوابیدن زیر همجنسم برام مثل یه فانتزی دست نیافته باقی مونده بود و همیشه کنجکاو بودم که یه بار تجربش کنم، با مردای زیادی ناشناس حرف زدن و تو خلوتم با خودم ور میرفتمو و سعی می‌کردم سوراخمو آماده سکس کنم ولی هیچوقت نتونستم به کسی اعتماد کنم و خودمو بسپارم به دستش، راستی من امیرم 25 سالمه، بدن معمولی با باسن برجسته و قد بلندی دارم و بخاطر پوست سفیدم توجه مردا رو جلب میکنم..

راننده مردی بود 38 ساله با قدی متوسط و بدنی تقریبا لاغر، پوست سبزه ایی داشت و مو های مشکی و پر پشتی که مدل باز کات زده بود، قیافه مرد راننده برام آشنا و دوستانه بود و اوایل راه با هم هم صحبت شدیم و گرم گرفتیم و تقریبا دوست شدیم، صحبت های راننده اغلب در مورد دختر و رابطه و اینکه خیلی وقته تنها بوده و با کسی نبوده بود و من تاییدش میکردم، بحث به به جایی کشید که در مورد سکسش با پسرا هم گفت که من فقط سکوت کردم و تو دلم انگار آتیشی روشن کردن و حالم از اون لحظه خراب شد و حس مفعول بودنم بهم غلبه کرد و احتمال میدادم راننده این رو بفهمه چون کیرم حالت نیمه راست شده بود از زیر اون شلوار کلفت اذیتم می‌کرد و هی مجبور بودم با دست شلوارمو از روی کیرم بکشم بالا،
ساعت 9 حدودا راننده نزدیک رستوران کنار جاده ایی و استاد و برای شام پیاده شدیم، قبل شام برای شستن دست رفتیم دستشویی و من اول رفتم داخل، اصلا حواسم نبود که داخل در دستشویی حفره ایی بود که میشد از از بیرون داخل رو دید، من رو به دیوار کردم و شلوارمو کامل کشیدم پایین و کارمو انجام دادم و متوجه شدم شورتم خیسه خیس شده از پیش ابم، وقتی رو به در کردم راننده رو دیدم که پشت در سریع خودشو زد به کوچه علی چپو رفت بیرون و فهمیدم منو داشته دید میزده از پشت…

خلاصه که شامو خوردیم و راه افتادیم و من خوابم گرفته بود و حشریت داشت پارم می‌کرد، برای اولین بار دلم خواست خود نمایی کنمو و راننده رو حشری کنم، برای همین خودمو زدم به خوابیدن و کونمو کردم به سمت راننده و شلوارم یکم کشده بودم پایین که چاک کونم معلوم باشه، بیست دقیقه که گذشت دست راننده رو حس کردم روی کمرم که داشت میمالید چاک کونمو بعد چند دقیقه که مطمئن شد من بیدارمو و عکس العملی ندارم رفت تو جاده فرعی و زد بغل و واستاد و دستشو برد سمت سوراخمو و سوراخمو میمالید و من کیرم که حدود 11 سانت بود داشت زیر شلوار اذیتم می‌کرد، راننده دستشو از شرت در اورد و انگشتشو با کرمی که تو وسایلش داشت چرب کرد و اروم انگشت وسطشو با مالش آروم حدود یک سانت کرد داخل که من یه آخخخ گفتمو سریع انگشتشو در آورد و گفت اجازه میدی پردتو بزنم عروس خانوم؟ من که از شدت حشر تب کرده بودم چیزی نگفتمو و فقط شلوارمو با شورتم دادم پایین و کونمو بیشتر دادم طرفش که انگشت وسطشو از بالا تا پایین چاک کونم کشید و شروع کرد دور سراخمو اروم ماساژ دادن با کرم، بعد یه دقیقه دوباره انگشتشو کرد داخل و من خودمو جمع کردم و تو همین حین پیش ابم ریخت تو شرتمو و من حس کردم تو اون لحظه دیگه مرد نیستم، راننده انگشتش رو در نیوورد و شروع کرد بالا پایین کردن انگشتشو و ذره ذره انگشتشو بیشتر فرو می‌کرد و من ریز و آروم آییی آییی میکردمو نبض کونم میزد و انگار داخل سوراخم کوره روشن شده بود، بعد چند دقیقه انگشت کاملش داخل سوارخم بود و انگشت رو داخل سوراخم می‌چرخوند و پروستاتم رو لمس می‌کرد و من مثل یه دختر شرتم خیسه خیس بود از پیش اب، انگشتش رو درآورد و بهم گفت عروس خانوم ده سانیه بشمر و تحمل کن که زود عادت کنی، من نفهمیدم چرا این حرفو میزنه که یهو دوتا انگشتشو همزمان کرد تو سوراخم و من آههه بلندی کشیدم و راننده گفت هنوز پردتو نزدم باید تحمل کنی، شروع کرد به بالا پایین کردن انگشتاش توی سوراخم که من دیگه به دردش عادت کردمو باز پیش ابم همینطور می‌ریخت توی شرتم، بعد حدود سه دقیقه گفت برگرد سمت من که من با خجالت برگشتم و گفت دوست دارم خودت درش بیاری کیرمو، من با خجالت بدون نگاه به چشماش شلوارشو کشیدم پایین و کیرش رو گرفتم تو دستم و مالیدمش، کیرش حدود 16 سانت بود و کلفتیش معمولی بود.

بهم گفت معلومه که تازه کاری و کیر ندیدی که من لبخند زدم بهش، بهم گفت بریم صندلی‌ عقب که افتتاحت کنم عروس خانوم، بخاری ماشینو زیاد کردو رفتیم پشت با هم، شیشه ها بخار کردنو و ما داشتیم از گرما اب می‌شدیم، بعد شلوارو شرت منو اول کامل در اورد و بعد برای خودشو، بهم گفت حالت داوگی بشین و من این کارو کردم، کیرمو از پشت یکم مالید که پیش ابم سرازیر شده بوده، پیش ابمو برداشت و مالید به سوراخم و سوارخم که تقریبا باز بود لیزه لیز شد، راننده کرمو از جلو برداشت و کیرشو شروع کرد به مالیدنو چرب کردن و با اون یکی دستش سوراخ منو انگشت می‌کرد، بهم گفت کمرتو ببر پایین تر و کونتو قمبل تر کن، بهم گفت تا چند دقیقه دیگه قراره تبدیل بشی به جنده ی خودمو و قراره از کصت ارضات کنمو از حال بری که من نبض کونم شروع کرد به تند تند زدن، کیرشو گذاشت دم سوراخمو یه سانت کرد تو که یکم اذیت شدم ولی چون باز شده بودم خیلی دردم نیومد، راننده بهم گفت حاضری عروس خانوم تا پردتو بزنم، بهش با سر علامت دادم و روم نمیشد حرف بزنم، کیرشو اروم اروم تا ختنه گاه کرد تو و بعدش تا خایه هاشو تا ته یهو کرد تو کونمو من یه آهههه بلندی کشیدمو و زانو هام شل شد، ولی راننده در نیوورد کیرشو و چند ثانیه نگه داشت داخل و از پشت چسبید بهم و با دستش با دودولم بازی می‌کرد که شروع کرد اروم اروم تلمبه زدن تو سوارخ تنگم که چند دقیقه اولش فقط احساس سوزش و پارگی میکردم ولی بعد چند دقیقه لذت شدیدی جاشو گرفت و درد کمتر شد، همونطور که تلمبه میزد داخلم با حرفای سکسیش منو دیوونه میکرد و من کامل زیر خوابش شده بودمو از کون دادن لذت میبردم و اون حس کنجکاویم بالاخره برطرف شد.

بعد چندین دقیقه گفت بچرخ و پشت و رو شو و پاهاتو بده بالا، من خوابیدم به پشت و رو به سقف ماشین شدم و پاهامو دادم بالا و با دستم نگه داشتم، دوباره به کیرش کرم زدو و بی ملاحظه یه راست کرد تو سوراخم و منم مثل جنده ها از باز شدم کوص پسرونم لذت میبردم و حس میکردم که دیگه پسر نیستم و کل لذت جنسیم جمع شده بود داخل سوراخمو و پروستاتم، داشتم تو لذت غرق میشدم که یهو شدت تلمبه هاشو زیاد کردو و سنگین تر میکوبید توی کونم و پیش ابم همینطور سرازیر بود و میومد، بعد سی ثانیه تلمبه های سنگین حس کردم کیرم منقبض شده و پاهام از شدت حشر شروع کرد لرزیدن و پروستاتم به شدت تحریک شده بود و شبیه جنده ها ناله میکردم و اونجا شدید ترین اورگاسمی که داشتمو تجربه کردمو و ابم پاشید روی صورتمو و لباسم و انقدر عضلات سوراخم منقبض شده بود و تنگ شده بود که راننده هم ارضا شد و ابش رو ریخت توی سوراخمو و همونجا آبشو پمپاژ کرد توم و داغی آب کیرشو تو وجودم حس کردم، بعد چند ثانیه که از ارضا شدنم گذشت کیرشو در آورد آبش همینطور از سوراخم سرازیر شدش ریخت رو صندلی، من که بی حال روی صندلی عقب افتاده بودم و اولین تجربه ارگاسم پروستاتمو داشتم انگار تو کما بودم و راننده بهم میگفت که دیگه زن خودمی و حاملت کردم،

بعد که خودمونو جمع و جور کردیم و راه افتادیم یه دست راننده لای پاهام بود و تا آخر مسیر مثل جنده ها میمالید منو، اخرش که پیاده شدم شمارشو داد بهم و پول کرایه رو پس داد، بهم گفت تو شهرمون خونه داره و هر وقت خواستی حاملت کنم زنگ بزن بیا پیشم، من که تا صبح فرداش به یاد کونی شدنم و راننده انگشتم همش تو سوراخم بود و خودمو میمالیدم و با آقای راننده تا برگشت خانوادم به شهر داستانای زیادی داشتم.

امیدوارم خوشتون اومده باشه

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.