اعترافات یک دختر

دوازده سالم بود که با دنیای سکس آشنا شدم، توسط دختر همسايه که اسمش مريم بود.
دوتا سگ سوار هم بودن و ما تماشا می کردیم. مريم گفت: میدونی دارن چکار ميکنن؟
هنوز چيز زيادي از سکس نميدونستم. گفتم مثل ما که سر و کول همديگه ميپريم با هم بازی میکنن دیگه.
گفت: نمیبینی نره يه چيز دراز فرو کرده به مادهه؟
آره، راست میگی. چرا اين کار رو ميکنه؟

چون هردوتاشون خوششون میاد. مثل زن و شوهرا که شبا زیر پتو از این کارا میکنن.
ميدونستم بابا و مامان بغل هم میخوابن ولی چیز بیشتری نمیدونستم.
مریم گفت: فقط زن و شوهرا از این کارا نمیکنن. بعضی پسرا و دخترا هم یواشکی عشق بازی میکنن چون خیلی کیف داره. ما هم اينقدر بزرگ شديم که بتونيم.
دلم میخواست جزو بزرگا حساب بشم گفتم: ولي چطوری؟ ما که از اون درازا نداريم.
درسته، ما فقط سوراخش رو داریم. در ضمن، اون درازا اسمش کيره. ما که نبايد داشته باشيم، پسرا دارن.
يعني با پسرا بايد اين کارو بکنيم؟

آره ديگه. فقط کسی نباید بفهمه. تو با داداشت بیا ته باغ منم برادرمو میارم. اونجا زن و شوهر بازی می کنیم.
برادر من چهارده سالش بود و حمید برادر مريم تقریبا همسن من بود.
روز بعد یواشکی رفتیم ته باغ. مریم از داداشم پرسید: تو زن و شوهر بازی بلدی؟
آره، بلدم.
خیلی حال میده، مگه نه؟
آره، حال میده.

نگاه و خنده شون نشون میداد از قبل برنامه چیدن. بعدا فهمیدم کار مريم بوده که داداشش رو بکشه توی کار تا دهنش رو ببنده، چون داداشه مچ اونا رو گرفته بوده و میخواسته به مادرش بگه.
داداشم به مريم گفت: دولا شو.
دوتایی شلوارشون رو کشيدن پايين. داداشم بدون هيچ خجالتي با بساطش ور رفت تا سیخ شد. هیچوقت اونجوری نديده بودمش. بهش آب دهن زد. لپای کون مریم رو از هم باز کرد تا سوراخش معلوم شد. کیرشو فرو کرد توی کون مريم. يه کم کشيد عقب دوباره فرو کرد. بعدش تندتر و محکمتر. دوتایی آخ جون آخ جون میکردن. معلوم بود دارن کیف میکنن.
حمید به من گفت ما هم بکنیم دیگه.
خجالت میکشیدم ولی دلم میخواست امتحان کنم. مثل مريم دولا شدم. شلوارمو دادم پايين. کيرش رو گذاشت لای کونم. گرم و نرم بود. اولش خوشم اومد ولی بعدش که فرو کرد توش دردم اومد و کشيدم عقب.
نميخوام، دردم اومد.

برگشتم ببينم این چی بود که کونمو درد آورد. کيرش باريکترو سفیدتر از مال داداشم بود و سيخ طرف من تکون میخورد.
گفت: چه نازک نارنجی.
گفتم: تو بلد نيستی بکني.
برادرم بهش گفت: با آب دهن لیزش کن.
کیرشو تف مالی کرد. سرشو که به سوراخم ماليد خوشم اومد. بعد فرو کرد توش. ديگه درد نداشت. میکرد توش می کشید عقب خوشم ميومد و دلم ميخواست هی بکنه. بعد از چند دقیقه داداشم محکم چسبید به مریم. بعد کشید بیرون. از سر کیرش یه آب غلیظی می چکید که اون موقع فکر کردم تف خودشه. ما هم تمومش کردیم. کیرشو که میکشید بیرون حس خوبی داشت.
از اين کار خوشم اومده بود. توی هر فرصتی میرفتیم ته باغ یا توی انباری سکس میکردیم. هرچی بزرگتر میشدیم ميل جنسی ما بیشتر می شد و بیشتر می خواستیم. از جلو که نميتونستيم اين بود که از عقب سکس میکردیم.
همون وقتا از داداشم پرسیدم چطور راضی شدی حمید منو بکنه؟ گفت: تو خوشگل بودی و خیلیا دنبالت بودن. خود من اگه مریم نبود… حمید پسر خوبی بود، در ضمن نمیرفت به همه بگه.
اگه مریم نبود چی؟

ممکن بود شیطون گولم بزنه بیام سراغت. خیلی از خواهر برادرایی که کسی رو ندارن باهم سکس میکنن!

وقتی خوب فکر میکنم بهش حق میدم. اگه طرف من اومده بود لابد راضی میشدم. همون روزی هم که داشت مریمو میکرد دلم میخواست جای مریم بودم. هوس توی خونم بود. البته ديگه روی تشک میدادم، بیشتر با حالت خوابیده با متکا زیر شکم.
از این کار لذت میبردم و هنوز هم میبرم. وقتی کير ميره توی کونم درست مثل وقتی که توی کسم رفته باشه ارضا ميشم. اگه تو پسری و از دادن خوش خوشانت میشه بدون که لذت من با مال تو فرق زیادی نداره. تو وقتی یه چیزی میره توی بدنت علاوه بر اعصاب کون، پروستاتت هم تحريک ميشه. در ضمن، اونی که داره ترتيبت رو ميده با کيرت هم بازی میکنه. دوبله حال میکنی، شاید آبت هم بیاد. آمارتون رو دارم، بيشتر از چهل درصد آقایون دوست دارن بدن. خودم چند دفعه مچ داداشم رو گرفتم. وقتی با کيرش بازی می کرد سوراخ کونشو توی آینه دید میزد. انگشت فرو میکرد توش. اوف اوفش بلند میشد. اینقدر بی خیال بود که در اتاقش رو چفت نمیکرد. یه دفعه دیدم با دوستش با همدیگه ور رفتن بعدش کون هم گذاشتن. نمیخوام با گفتن چیزایی که از پسرا دیدم از موضوع پرت بشم. فقط میخواستم بگم شما پسرا اگر کونی تر از ما دخترا نباشين کمتر نيستین. وقتی کیرتون بلند میشه و کسی نیست بخوابونتش میرین سراغ کونتون. خیلی از مردای گنده هم کونشون میخاره. الکی نمیگم، بعضی از اونایی که ترتیب منو میدادن خودشون کیرلازم بودن. یکی بود که تا انگشتش نميکردم آب نمي داد. این نقطه ضعف نیست، برعکس، یه امتیازه. این که هم از دادن لذت ببری هم از کردن شانس بزرگیه. دادن و کردن هردوتاش سکسه و خوشمزه ست. تنها فرقش اینه که وقتی کون میدی از حال نميري، بازم میتونی بدی و لذت ببری.

بعضیا فکر میکنن از عقب دادن دخترا به خاطر اینه که میخوان جلوشون باز نشه یا از باردار شدن میترسن. اینا درست ولی بیشتر ماها میتونیم با دادن از عقب به اورگاسم برسیم. چون وقتی چیزی توي کون میره هم اعصاب اونجا تحریک میشن هم اعصاب کس. شايد واسه تو این عجیب باشه چون فکر میکنی وقتی یه چیزی میره توی کون باید درد داشته باشه. آره، اگه دفعه اولت باشه یا فوت و فنش رو بلد نباشی همینه.
اینجوری نیست که کونتو هوا کنی طرف کيرشو فرو کنه و دوتایی کیف کنین. نه جونم کون دادن آداب و رسومی داره. مهمترین قسمتش روحی یا شخصیتی هستش. اینجا موضوع یک کم پیچ میخوره. از نظر جامعه کون دادن و کون کردن، یه کار بد و آنرمال هست. نصف لذت سکس از عقب به خاطر شکستن همین تابو هست. هر سکسی کیف داره، ولی کیفی که سکس ممنوع داره چند برابره. درضمن، وقتی کس میدی بعدش بیحال میشی. اوني هم که ميکنه از کمر ميفته. ولی وقتی کون میدی تازه سرحال میای. واسه همین، کون دادن اگه درد هم داشته باشه باز هنوز لذت داره. البته اگه بلد باشی دردی نداره. باید یاد بگیری چطور با کونت رفیق بشی. اول با انگشتِ خیس نازش رو بکش، ماساژش بده تا اشتهاش وا شه. هیچی کار انگشت رو نمیکنه. دو دقیقه با سوراخت بازی کن، آماده که شد خودش بهت علامت میده. میگه هی، پس اصل کاری کو! این اصل کاری فقط یه کیر واقعی میتونه باشه. ولی فعلا بیخیال کیر. عجالتا همون انگشت خودت بهتره. آروم فرو کن توش، باریکلا! حالا بیار و ببر و بازش کن. به این میگن یه شروع خوب!

ماهیچه مقعد میتونه تا حدی که دهنت واز بمونه کش بیاد. توی کلیپ های پورن که دیدی چه کیرخرهایی به همدیگه فرو میکنن! باید کونتو آماده کنی. با استفاده از وسایل کلفت تر کم کم بازترش کن. با شمع یا وسایل پلاستیکی نرمی که شکل مخروطی دارن. اگه پشت کار داشته باشی بعد از دو ماه میتونی کیر واقعی بخوری و حالشو ببری. البته با ژل. چون کون مثل واژن ترشحات لیزکننده نداره، تازه تنگ تر هم هست. بعضیا فکر میکنن کون تنگش خوبه. اشتباهه. کون تنگ رو فقط با زور میشه کرد، طرف دردش میگیره خودتم فرتی آبت میاد. درعوض کونِ گشادتر یعنی سکس طولانی تر، لذت دو طرف و بدون درد.
حالت سگی خوبه چون دو طرف راحت هستن. اگه میخوای راحتتر بره توی کونت کافیه پاهات رو یه کم باز کنی. خودم دوست دارم روی تشک دراز بکشم و دو تا بالش زیر شکمم باشه. دوست پسرم بخوابه روم. میخوام همه وزنش رو، پوست و گرماشو حس کنم. همه بدنشو میخوام نه فقط کیرشو.
یه دفعه که مشغول عشقبازی با یه پسر بزرگ بودم کیرش لیز خورد رفت توی کسم. از ترس مُردم. فوری کشیدم عقب ولی کار از کار گذشته بود. شانس آوردم حامله نشدم.
از اون به بعد سکس از جلو به کارم اضافه شد.

وقتی اومدیم شهر مثل رسیدن به دریا بود. راحت میتونستی دوست پسر جدید پیدا کنی. با این همه دوست، هنوز مجردم. فکر نمیکنم هیچوقت شوهر کنم. با تنوع طلبی من جور در نمیاد. مستقل زندگی میکنم. از دانشجو تا کاسب و کارمند، از نوجوون تا مرد شصت ساله دوست پسر دارم. مريم رو دیگه ندیدم. هرجا هست دمش گرم. باعث شد لذت کون دادن رو کشف کنم. نه این که از جلو سکس نکنم. اونم جای خودشو داره.

دست رد به سینه هیچکی نمیزنم، تنها شرطم اینه که مجرد و سالم باشن. اگه کیرشون قرمز یا زخم باشه یا سرما خورده باشن مرخصن. باتجربه ها بهترن، مثل جوونا نميخوان فقط کيرشونو توي يه سوراخي فرو کنن و زود آب بدن. یکیشون هست که خيلي باحاله. از موي سر شروع میکنه به نوازش، همینطور که لب تو لبيم دستش ميره توي يقه م با نوک ممه هام بازي ميكنه. وقتي سفت شدن شروع میکنه به ميک زدن. با دستش قسمت داخلي رونامو میماله تا برسه به شورتم. از روي شورت کسمو نوازش میکنه. وقتي شورتم خيس شد ميره بين پاهام، لبه شورت رو کنار میزنه و کارشو با زبون ادامه ميده. ناله م که بلند شده ميدونه وقتشه. يه کم حالت سگي ميکنه توي کسم. کيرش که خوب خيس شد در مياره ميذاره سوراخ عقب. اینقدر طولش ميده که با هم ارضا شيم. بزرگترا دست به جیبشون هم بهتره. کرایه هم تقریبا نمیدم. صاحب خونه م از اون کچلای هیزه. هفته ای یکی دوبار با من میخوابه. بعضی وقتا دوستش رو هم با خودش میاره. دوتایی کارشون به نیم ساعت نمیکشه. اونا هرچی میخوان فکر کنن، خداییش من بیشتر به خاطر کیفش میدم.

ميدونم که همه مثل من نيستن. اکثرا دلشون ميخواد فقط با يکی باشن. اين مدلی هست که آدمای بی‌ مغز که مثل میمون از همدیگه تقلید می‌کنن ميپسندن. من مدل خودم هستم، کاری به پسند اين و اون ندارم. سکس اينقدر لذيذه که هرچی ازش بگم کم گفتم. ولي فعلا همينقدر بسه. دنباله ش بمونه واسه بعد چون زنگ میزنن. همونیه که تعریفشو کردم. بیخودی کونم به خارش نيفتاده. تا بعد.

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.