اینجوری خواهرمو کردم

سلام دوستان من با این روش خواهرمو کردم شما هم امتحان کنین حتما جواب میده فقط یادتون باشه که پریود نباشه و اخلاقشم خوب باشه تو پریودش بهش توجه کنین و براش هدیه بخرین و نازشو بکشین و چند روز بعدش این کارو که میگم بکن…

الکی برا خواهرت تعریف کن که رفتی توی پارک و یک دختری رو دیدی که چقدر زیبا بوده و چه چشمان و سینه ای داشته ولی حواست باشه که از زیبائی های خواهرت رو تعریف کنی و هر چه میگوئی عملا هم انجام بدی و بعد بگو رفتم نشستم کنارش و دستم رو گذاشتم رو دستش و بعد روی رونش و دختر هم مثل یک ماه نگاهم کرد و خندید و نگاهی به اطراف کرد و رفت پشت اون شمشاد ها و منم رفتم و دیدم شلوارش رو هم از پاش درآورده منم فوری کیرم در آوردم هر دومون تفی زدیم و منم حسابی مشغول کردن شدم …

من همین کارو کردم و موفق شدم و وقتی مشغول کردن خواهرم بودم ازم پرسید اسمش چی بود که منم اسم خواهرم را گفتم اونم گفت چه جالب زیبائی هم که گفتی مثل من بود گفتم آره دیگه خودت بودی و هستی گفت بلا گرفتی داداش ببین چطوری با یه تعریف منو کرد گفتم مگه بد بود سرش رو برگردوند و یه لب ازم گرفت .

از اون روز این شده کار هر روزمون حتی وقتی بابا مامان هم خونه هستند حرف رمزمون هم پشت شمشاد است .نمرات درسی ما هم خیلی عالی شده و حالا بابا مامان بهمون افتخار میکنند و برا منکه خیلی بهتر شده از دبیرستان حتی دوستامو میارم خونه که حسابی کونمو بکنند و خواهرم از لای در نگاه میکند و وقتی اونا میرن میگه خوش بحال شما پسرا .ما دخترا تکون هم که بخوریم برامون حرف در میارن .یادته اون دوست پسر اولی مو که چه مصیبتی شد برام پسر خوبی بود ولی او میخواست بکنه و منم از همه چیز میترسیدم و حالا ترسم ریخته و بعد گفت تو چرا زودتر به فکر درست کردن اون داستان پشت شمشاد نیفتادی گفتم من که همه اش دنبال کیر بودم و فکر نمیکردم که از کردن هم خوشم بیاد و کلا بتونم بکنم که خواهرم گفت میدونم چه حسی داری برای همین یه دیلدوی کمری میخرم و خودم میکنمت داداش خوشگلم منم ازش ی لب گرفتم و گفتم تو رو خدا زودتر این کارو بکن که با یه چشمک گفت راستشو بخوای قبلا خریدم و از زیر تختش دیلدو رو اورد بیرون و گفت از امروز منم میکنمت منم از خوشحالی نمیدونستم چیکار باید بکنم فقط ازش لب میگرفتمو میگفتم مرسی‌ عشقم…

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.