به خاطر پول کون دادم

سلام، اسم من محمد الان ۳۵ سال دارم. این داستانیه که تو مدرسه برام اتفاق افتاده و اینجوری شد که کونی‌ شدم.
من از بچگی متاسفانه یا خوشبختانه چون پسر آروم و منزوی و البته سفید و ریزه میزه بودم بودم تو مدرسه خیلی دستمالیم میکردن و بهم میگفتن بچه خوشگل.

یکی از همکلاسیهام که اونم اسمش محمد بود و بچه محل بودیم مدام بهم گیر میداد بیا بکنمت و مدام تو کلاس منو انگشت میکرد. منم هی مقاومت میکردم و بهش فحش میدادم ولی چون زورم نمیرسید بهش نمیتونستم باهاش دعوا کنم و جلوش رو بگیرم.

داستان از اونجا شروع شد که محمد از یه خانواده پولدار بود و ما متاسفانه وضع مالی خوبی نداشتیم، من یادمه خیلی لنگ پول بودم و تو فکر بودم تا اینکه محمد گفت چته چرا تو لکی، گفتم پول لازمم گفت چقدر میخوای گفتم ۵ هزار تومن (سال ۸۳) گفت من بهت میدم ولی مردونه بیا بهم کون بده، تا اینو گفت گفتم محمد تو تا منو نکنی ول کنم نیستی، تو جواب بهم گفت بیا مردونگی کن و منو از کف در بیار.
نمیدونم چی شد که ته دلم گفتم بیا بهش بده هم خودتو خلاص کن هم پولو بگیر، سر شما رو درد نیارم قبول کردم و بهش گفتم فقط لاپایی میذارم بکنی و اونم قبول کرد.

از اونجایی که مکان نداشتیم رفتیم تو پارکینگ خونشون و اونم کیرشو گذاشت لای پامو با چند بار مالوندن آبش اومد.
خیلی حس بدی داشتم از اینکه مثل جنده پولیها بهش دادم ولی خوب ۵ تومن رو واقعا نیاز داشتم چون میخواستم یه دل سیر تو کلوپ فوتبال بازی کنم اون موقع ساعتی‌ سیصد تومن بود.

داستان همینجوری ادامه پیدا کرد و یه روز دیگه که خونه رفیقم خالی شده بود بهم زنگ زد بیا و بهت پول میدم بازم بکنمت، منم که از پول بدم نمیومد قبول کردم و رفتم پیشش و بازم بهش دادم، جالب اینجاست که اینبار راضی شدم از کون منو بکنه و حقیقتا بگم که خودمم خوشم اومده بود از دادن بهش.

این کون دادن من به محمد اینقدر تکرار شد اینقدر تکرار شد که من خودم مدام بهش التماس میکردم بیا منو بکن و اونم میخندید از اینکه من اولش این همه مقاومت نشون میدادم و الان دارم هم از کون بهش میدم هم ساک میزنم هم بعضی‌ وقتا به دوستشم میدادم که محمدو خوشحالش کنم چون خیلی‌ دوست داشت وقتی کون میدم فیس منو که درد میکشم رو ببینه و آبشو خالی‌ کنه رو صورتم.

ویدیو های مرتبط