کیر که بره تو کوس کار تمومه

می‌خوام از ماجرا سکس بعدیم بگم . داستان قبلیم به اسم ( کرم از خودمه ) هست

الان ۳ ماه از تولدم میگذره و از وقتی تو تولد دوستم کوس دادم دیگه اصلا نمیتونم تحمل کنم کصم خالی باشه از اون موقع تا الان تحمل کردم چون نمی‌خواستم خیلی گشاد شم اما اصلا نمیتونم حشرم رو کنترل کنم .
تو راه مدرسه داشتم برمیگشتم بعد سر خیابون مدرسه مون یک خونه خرابه است که دارن میسازنش که توش پره کارگره

برگشتنی یک پسره که به نظر ۱۵ سال میومد بهم تیکه انداخت گفت : کصتو بخورم
منم بهش گفتم مگه تو کیرم داری که مثل اینکه پسره بهش برخورد . داشتم میرفتم یهو کشیدم تو ساختمون خرابه‌ منم که انتظار نداشتم و میخواستم سریع برم خونه که مامانم گیر نده جیغ زدم سعی کردم فرار کنم اما پسره سفت زد تو دهنم
منم که حشری بودم خیلی تلاش نکردم با همون تودهنی اول ساکت شدم

دکمه مانتوم‌ رو باز کرد و زیرش یک تاپ پوشیده بودم بدون سوتین خیلی راحت تاپو پاره کرد سینه هام رو مالید هی میگفت چه پستونی داری ، خودم روش آب می‌ریزم بزرگ شه
که یهو یه مرده انگار ۴۰ ساله اینا بود اومد گفت : داری چیکار می‌کنی
بعد پسره ترسید اما هنوز دستش رو سینه ام بود مرده‌ هم که بدتر با شلوار گشاد و صورت سیه و دستای خشک و کثیف انگار دختر ندیده بود اونم اومد گفت : عجب کوسی تور کردی صفرعلی‌!

منم که دوست داشتم به سن بالا ها بدم دیگه خیلی خوشم اومده بود خودمو به دستای پسر مالوندم . مرده اومد جلو به شلوار مدرسه ام دست زد از رو کصم رو می‌مالید منم اهم درومده‌ بود که مرده و پسره سریع شلوارشون رو دراوردن شورت منم کشیدن پایین لخت لختم کردن . کیر مرده خیل بزرگ یا کلفت نبود مطمئنم ۱۰ سانت بود ولی کیر پسره خوب بود . سریع نشستم زمین کیراشون رو گرفتم سراشونو مالیدن بهم خودم وسطش رو لیس میزدم بعد رفتم از خایه مرده می‌خوردم تا نوک کیرش . مزه کیر میداد مطمئن بودم و اینکه پر پشم بود کیر پسره رو هم خوردم بعدش که قشنگ خیس شد مرده گفت بسه دیگه بزار آبش بیاد تو کصت منم خوابیدم رو پسره مرده آروم آروم کرد تو کصم یک ناله کردم که مرده خیلی خوشش اومد میگفت : به کی دادی راهت‌ بازه

کلا این پیرا به انگشت کردن اعتقاد ندارن یهو میکنن تو

مرده تاپ پارم رو کرد تو دهنم ناله ام بلند نشه پسره هم اون پشت نشسته بود هی می‌مالید به کونم مرده سریع توم تلمبه میزد میزد رو سینه ام میگفت : جنده مدرسه ای هر روز باید بهم کص بدی
منم که از حشر خل شده بودم به پسره گفتم کیرت رو بکن تو کونم .

پسره هم خوشحال آروم انگشت کرد تو کونم خیلی درد می‌گرفت اما حشرم بیشتر بود تف زد آروم آروم کرد تو تا نوکش بیشتر نمی رفت همچون عقب جلو میکرد تا جا باز کنه . مرده هم هیچ جور از کصم بیرون نمی‌کشید هی میکرد آبش نمیومد هیچ جوره تا اینکه کونمم گشاد شد یکم پسره کرد تا آخر تو شانس آوردم کیرش خیلی بزرگ نبود دو تایی داشتن سوراخام رو گشاد میکردن خیلی درد داشت کونم ولی به اینکه کیر توش باشه می ارزید .

مرده هی تلمبه زد اخراش سریع میزد تا اینکه یک ناله کرد زد تو گوشم پسره رو هل داد اونور ریخت تو کونم آبشو . پسره هم سریع اومد از جلو کرد تکون داد آخرش که چشم باز شده بود یکم از حالت بگا رفتگی درومدم نگاه کردم دیدم ۳ تا کارگر دیگه هم دارم نگاه میکنن با خنده کیراشون رو میمالیدن اونا هم لباس پوشیدن مرده صورتش رو درآورد هم خیس بود هم بو عرق و گرد و خاک میداد . هسریع شلوارمو پام کرد منم سریع مانتو پوشیدم کونم گشاد شده بود راه رفتن برام سخت بود اون مردا هم مجبورم کردن براشون ساک بزنم ولی آبشونو توف کردم بعد رفتن. منم از ساختمون اومدم بیرون ساعت ۱ بود من ۱۲ تعطیل شده بودم سریع رفتم خونه کونمو شستم شورتو انداختم کصمو که نگاه میکردم گشاد شده بود با خودم قرار گذاشتم ماه دیگه بدم که خیلی گشاد نشه کصم ولی به سه روز نکشید که دوباره کص دادم و داستانشو بعدا براتون میگم.

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.