گاز زدم و گاز زدم

سلام
خیلی وقته که تو سایت داستان های سکسی رو میخونم و گفتم یکی از جذابترین سکس هام رو براتون به اشتراک بذارم
سنم ۳۶ هست و قدم ۱۹۰ هیکل ورزشکاری دارم و چند شغله ام خانومم هم شاغل هست و داستان از اون جایی شروع شد که یه روز داشتم پمپ گاز به ماشینم گاز میزدم که پراید که سرنشینش یه پیرمرد و یک دختر مدرسه ای بود اومد کنارم اون طرف جایگاه ایستاد و دختره همش آمار میداد و دست کردم تو جیبم یه کاغذ تراکنش داشتم برداشتم شمارمو توش نوشتم یه عکس کیر هم کشیدم دختره داشت نگاه می‌کرد که به بهونه کارت کشیدن کارت پدرش را گرفت اومد سمت کارت خوان منم رفتم نزدیکش و شماره رو دادم رفتیم پی کارمون . غروبش زنگ زد و چون شغل دومم جوری هست که شماره ناشناس زیاد زنگ میزنه فکر کردم مشتریه بعدش که گفت اون عکسه رو دیدم ترسیدم زنگ بزنم فهمیدم خودشه خلاصه بعد که خوش بش قرار گذاشتیم فردا قبل از ظهر همو ببینیم .

 

دختره اسمش سارینا بود تو نگاه اول یه دختر تپل قد کوتاه صورت گرد و خوشگلی داشت موهاش فر بود آستین لباسش کوتاه بود واسه همین دستش رو دیدم که پوست سفید صورتی داشت و النگو هاش لاکش هم حسابی تو چشم بود و از ظاهرش معلوم بود خیلی حشریه .
فرداش رفتم دنبالش نزدیک یه چهارراه قرار گذاشته بودیم و با همون استایل که دیدمش اومده بود با این تفاوت که این دفعه حسابی از دور بارانداز کردم دیدم برجستگی سینه هاش و کونش هم بد نیست . بعد از یکم صحبت دستاش رو گرفتم و اونم خوشش اومده بود دستم رو گذاشتم روی رونش لمس کردم گفتم که چقد وقت داری اونم گفت تا ساعت دوازده و نیم هستم باید برم مدرسه و ساعت رو نگاه کردم دیدم یکساعت و نیم وقت هست گفتم بریم یه جا دونفری باشیم از خدا خواسته قبول کرد و رفتیم خونه خودم که خالی بود .

 

رسیدیم خونه و همین که درو بستم یه چنگ از لپ کونش گرفتم و یه چک یواش زدم پشتش برگشت رو به من چسبید بهم همدیگه رو بغل کردیم و منم حسابی پهلو پشتش رو لمس میکردم و لب همو می‌خوردیم و آروم آروم تو همون حالت بردمش سمت کاناپه هولش دادم افتاد رو کاناپه تو همون حالت که افتاد رو کاناپه پاهاش رفت بالا ساق پاش از شلوارش افتاد بیرون و یه جوراب زیر مچ پا سیاه داشت و گفتم لباس هات رو در بیار اونم شروع کرد دگمه مانتو را باز کنه و به من گفتم کیرت رو نشونم بده و گفتم چشم و شلوارمو زودتر در آوردم و کیرمو از روی شورت گرفتم دستم و دیدم چشاش قلمبه شد و با صدای لرزون گفت این خیلی بزرگه یعنی میخوای اینو بکنی تو من ،منم گفتم اوهوم تیشرتم رو دراوروم و رفتم سراغ شلوارش دستم رو بردم کش شلوارش رو گرفتم از پاش یه جا درآوردم. خداییش بدن سکسی داشت تپل بود ولی شکمش اصلا معلوم نبود یعنی چاق نیست شکمش فلت فلته پوست تن سفیدش مور مور شده بود و شورش هم مدل لامبادایی بود سوتینش هم نخی مشکی بود ، اومد جلوم زانو زد شورتم رو کشید بیرون و کیرم مثل فنر افتاد جلو صورتش این دفعه کیرمو دید گفت وای خیلی بزرگه من فکر میکردم همچنین کیری فقط تو فیلم سوپراس و منم راست وایسادم تا خودش دست به کار بشه .

 

بالخره گرفت دستش و نوکش را زبون زد و کله اش رو برد تو دهنش ، تو اون حالت که زانو زده بود داشت کیرم رو می‌ خورد با چشای خمارش داشت نگاه می‌کرد و بلندش کردم و خوابوندمش رو کاناپه پاهاش رو از مچ گرفتم دادم و زانوهاش رو خم کردم کوس و کونش افتاد جلوم و بهش گفتم پاهاش رو نگه داره و شروع کردم خوردنش گاهی زبونم رو می‌بردم تو چاک کوسش میکردم تو سوراخش و اونم فقط ناله می‌کرد نوک سینشو گاز زدم بعد لپ های کونش را با دو دست از هم باز کردم یه لیس محکم از سوراخ کوش کشیدم و همزمان انگشتش میکردم تا اینکه حسابی انگشتم شسصتم رفت تو کونش و چندبار تو کونش عقب جلو کردم و بعد انگشتم رو سریع کشیدم بیرون و زبون زدم تو سوراخش بهش گفتم برگرده و اونم داگی پشتش به من شد یه قنبل تر و تمیز و با سوراخ آماده کردن .
کیرمو حسابی با روغن بچه چرب کردم و دستامو با حوله خشک کردم و کیرمو گرفتم دم سوراخش با کمی فشار کلش رفت توش یهو یه ایییی از ته دل گفت ، کیرمو کشیدم بیرون چندبار همین جوری با کلش کردم تو کونش بهش گفتم لپ های کونش رو بگیره .

 

منم پهلو هاش رو سفت گرفتم شروع کردم تلمبه زدن تو کون تنگش کیرمو تا دو بند انگشت میکردم توش می‌خورد به تهش و اگر چرب نمیکردم حسابی جیغ می‌کشید برای همین که صدا بیرون نره خیلی آروم میکردمش تا اینکه یکم فشار رو بیشتر کردم کیرمو تا جایی که میرفت تو کونش میزاشتم و بعد همونجا نگه می‌داشتم و فشار میدادم که نم نم بیشتر میرفت توش بعد کیرمو کشیدم بیرون سوراخش حسابی کشاد شده بود بهش گفتم خودش رو انگشت کنه که اونم اول دست کشید رو سوراخش یه انگشت کرد دید جا داره بعد با چهارتا انگشتش کرد تو کونش دستش رو کشیدم کیرمو با فشار کردم تو کونش که خورد به تهش یهو صدای گوز درآمد و یکبار دیگه یکم عقب کشیدم با فشار دادم توش دوباره گوزید و آبم داشت میومد که بهش گفتم میریزم تو کونت و اونم گفت بریز خلاصه تموم شد سریع لباس هارو عوض کردیم بردمش تا یه جا رسوندمش و بهش کارت هدیه که از قبل داشتم بهش دادم نزدیک یک و پونصد توش بود ماچم کرد و رفت .

 

دیگه نه من زنگ زدم بهش نه اون تا اینکه یک هفته بعد ساعت یازده اس داد بیداری ج دادم آره، گفت فردا از صبح بیام پیشت ؟ گفتم از ساعت ۸ صبح به بعد بیا گفت اوکی
خلاصه شب شد حسابی با زنم سکس کردم و فرداش که خانومم رو رسوندم محل کارش رفتم دنبال سارینا و این دفعه نزدیک پارک محله قرار گذاشته بودیم و از دور دیدمش کیرم سیخ شد لامصب تیپ زده بود موهاشم فر که بود حسابی براق کرده بودش انداخته بود بیرون . سوارش کردم کلی صحبت اینا که تو این مدت همش به یاد اون روز خودارضایی میکرده و یه فیلم سوپر نشون داد تو گوشیش مرده کیرش اندازه کیر من بود داشت یه دختر سفید پوست لوند رو از کون بدجوری می‌کرد و بهش گفتم خب مثل اینکه با کلی فانتزی اومدی این دفعه اونم گفت آره این دفعه بیشتر میخوام بخورمش تا تهش
گفتم تمرین هم کردی ؟
گفت آره با موز و کدو این چیزا

 

گفتم دختر خوب اینا حنجره رو زخمی میکنه کیر با این چیزا فرق داره هر وقت خواستی تمرین کنی بیا همین هست
با خنده رفتیم خونه و سارینا رفت دستشویی منم یه شربت من درآوردی درست کردم ، بیدمشک و گلاب و خاک شیر و شکر درست کردم با چندتا قالب یخ داخل لیوان منتظر وایسادم تا بیاد ، همین که از دستشویی اومد بیرون دیدیم لباس سکسی سیاه توری ریز پوشیده از پا تا گردن سیاه شده بود فقط قسمتی از پهلو هاش و بالای سینه هاش لخت بود و کوسش چنان باد کرده بود که قشنگ خطش رو میشد روی اون لباس سکسی تنگ و سیاه دید رژ لب مشکی زده بود موهاش انداخته بود روی شونه های لختش اون لحظه شربت اصلا یادم رفت کیرم به جای مغزم تصمیم گرفت و رفتم سمتش پهلو هاش رو گرفتم با ولع لبای همو می‌خوردیم و با دستام همو جاشو لمس میکردم و فشار می دادم گاهی سینه هاشو چنگ میزدم و گاهی کسش رو میگرفتم تو مشتم و انگشت میکردم تو چاک کسش و تو اوج لذت جلوم زانو زد با کیرم بازی می‌کرد و قربون صدقه اش میرفت و آرنجش رو گذاشت رو بدنم با دستش کیرم رو سانت کرد و خودم که با دو دست میگیرمش اندازه چهار انگشت بازم بیرونه
یکم خوردش و سعی کرد تا ته بکن تو حلقش ولی موفق نمیشد منم کمکش میکردم و موهاش رو گرفته بودم تو مشتم و گذاشته بودم رو فرق سرش خودم هم تو دهنش تلمبه میزدم

 

بهش گفتم یه نفس عمیق بکش ، اون ساده هم حرفم رو گوش داد همین که اومد نفس عمیق رو بکشه همزمان کیرمو کردم تو حلقش و سریع کشیدم بیرون داشت نفس نفس میزد و آب دهنش همه کیرمو خیس کرده بود نزاشتم نفسش بند بیاد یکبار دیگه تا دسته کردم تو حلقش و دوباره کشیدم بیرون این دفعه خودش دهنش رو نگه داشته بود کیرمو گذاشتم تو دهنش و با فشار رسوندم تو نزدیک حلقش دماغش رو گرفتم و سرش رو به بالا بود داشتیم همو نگاه میکردیم و تند تند تو دهنش تلمبه زدم و چندباری هم کلش رفت تو گلوش . بعد بلند شدیم رفتیم تو تخت بهش گفتم داگی بشه و کونش رو قشنگ داد لبلسش رو از سمت لای کونش گرفتم و پاره کردم قشنگ لپای کونش سفیدش اوتاد بیرون و چندتا چک یواش و محکم زدم و کوس کونش رو خوردم دوباره از کون کردمش مثل دفعه قبل ولی اینبار چندتا پوزیشن دیگه هم اضافه کردم مثلا خودم خوابیدم و بهش گفتم مچ پاهای منو بگیره و کمرش رو خم کنه و پاهاش رو کنار پهلو هام گرفتم کیرمو مماس با سوراخش کردم و فشار دادم توش و بعدش خودش بالا و پایین کرد و کیرم تا دسته رفته بود تو کونش و داشتیم لذت می‌بردیم و این دفعه هم آبم رو ریختم تو کونش و اون روز خیلی بهم حال داد و هر چی میگفتم گوش میداد و تا الان هم ماهی یکی دوبار جور میکنم میاد از کون میکنمش و چند بارم دوستاش رو آورد کردم ولی هر کاری کرد که از جلو بکنمش قبول نکردم چون اصلا حال نمیده خودش نمیدونه چه کونی داره وگرنه هیچ وقت پیشنهاد نمی‌داد

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.